Maklumat Koperat

Misi

Kami komited dalam memenuhi keperluan pelanggan menerusi perkhidmatan kewangan dan pengurusan harta syariah secara holistik kearah pencapaian kehidupan yang baik (hayaatan tayyibah) di dunia dan di akhirat.

Visi

Menjelang 2015, HIJRAH adalah perunding kewangan dan pengurusan harta syariah pilihan yang menawarkan perkhidmatan secara holistik dan professional selari dengan prinsip prinsip syariah.

Nilai-nilai Teras

Professionalisma
  • Kami adalah perunding pengurusan kewangan dan harta syariah yang jujur, berintegriti dan amanah
Kesatuan
  • Kami bersatu mendokong matlamat, bekerja dalam satu pasukan dengan menghormati dan mempercayai antara satu denga yang lain

Kepedulian
  • Kami peduli tentang pelanggan kami dengan menawarkan perkhidmatan berkualiti tinggi dan mengjangkaui keperluan mereka
DIFFA
  • Kami sedia berkhidmat untuk pelanggan kami dan sentiasa atas tujuan mendapat keredhaan Allah swt
Top