Perkhidmatan Kami

Hijrah Wealth Management Sdn Bhd menawarkan khidmat rundingan perancangan kewangan dan harta Islam secara holistik dan komprehensif bagi memenuhi keperluan dan objektif kewangan pelanggan. Objektif umum perancangan kewangan dan harta Islam adalah kearah pencapaian matlamat Hayaatan Tayyibah (Kehidupan yang baik) di dunia dan akhirat. Perancangan setiap individu adalah berbeza dan ianya bergantung kepada keutamaan (fiqh aulawiyat) mengikut keperluan jangkamasa pendek, sederhana dan panjang. Kita inginkan kejayaan dalam  hidup tapi kadangkala menemui kegagalan. Kegagalan yang paling besar adalah gagal untuk merancang.

Antara sasaran perancangan kewangan adalah penyediaan tabungan pendidikan anak-anak yang mencukupi dan tabungan persaraan bagi menampong kos perbelanjaan selepas bersara.

Lima aspek utama perancangan kewangan Islam adalah:

Lima-Aspek

Perancangan Perlindungan

Perlindungan adalah penting kerana semua kita terdedah kepada risiko.

KEMALANGAN

 1. Adakah anda tidak pernah dan tidak akan menggunakan jalan raya?
 2. Adakah anda pasti perjalanan anda akan sentiasa selamat?
 3. Bagaimana anda dapat memastikan bahawa keluarga anda tidak akan merana disebabkan kemalangan yang anda hadapi?

PENYAKIT KRITIKAL

Penyakit kritikal boleh menyerang pada bila-bila masa!  Adakah dengan mengamalkan gaya hidup sihat sahaja dapat memastikan kita tidak berhadapan dengan penyakit kritikal?

HILANG UPAYA KEKAL

Apabila berlaku hilang upaya kekal, anda tidak lagi boleh bekerja. Tanpa bekerja anda kehilanganpendapatan anda! Bagaimanakah anda ingin memenuhi tuntutan perbelanjaan kehidupan semasa, sedangkan anda tiada pendapatan?

KEMATIAN

 1. Adakah anda bersedia dari segi perlindungan kewangan untuk keluarga anda apabila menghadapi kematian kelak?
 2. Adakah anda mahu kematian anda menjadi beban keluarga anda?

Adakah anda ingin keluarga anda mengalami kesulitan kewangan dan terpaksa mengharungi kehidupan dalam kesedihan tanpa orang yang tersayang. Lebih-lebih lagi sekiranya anda meninggalkan beban hutang.

” Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu… ” Al-Baqarah 2:240

 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang (yang menjadi penjaganya), jika ditakdirkan mereka meninggalkan anak-anak yang lemah, (tentulah) mereka akan merasa bimbang terhadap (masa depan dan keselamatan) anak-anak mereka. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.”- Surah Al-Nisa’ : 9

 

“Sesungguhnya lebih baik engka meninggalkan waris-warismu orang yang kaya daripada engka tinggalkan mere dalam keadaan meminta-minta” – (Riwayat Imam Muslim)

 1. Persoalannya berapakah jumlah perlindungan yang diperlukan?
 2. Apakah pelan perlindungan yang sesuai?
 3. Apa harus dilakukan sekiranya sudah memiliki pelan perlindungan insuran yang tak Islamik?
Perancangan Pelaburan

Perancangan pelaburan bergantung kepada matlamat kewangan  anda dan kesanggupan anda untuk mengambil risiko. Pemantauan yang berterusan adalah  perlu  bagi memastikan pencapaian matlamat  seperti yang dijadualkan. Dalam merangka perancangan pelaburan, perkara yang perlu diambil kira:

 • Matlamat pelaburan anda, antara matlamat yang menjadi sasaran antara lain adalah :
 1. Perkahwinan
 2. Membeli kereta
 3. Membeli rumah
 4. Tabung pendidikan anak-anak
 5. Menunaikan haji
 6. Tabung persaraan
 7. Dana waqaf
 8. Percutian
 9. Strategi pengagihan aset untuk mencapai matlamat pelaburan

Pengagihan asset bergantung kepada tahap pengambilan risiko dan sasaran pulangan yang munasabah bagi mencapai matlamat kewangan di atas. Adakah anda seorang yang mempunyai tahap pengambilan risiko yang tinggi, sederhana atau rendah?

 • JENIS-JENIS PRODUK ATAU INSTRUMEN PELABURAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT ANDA

Terdapat berbagai intrumen pelaburan yang ada di pasaran samaada saham, amanah saham, hartanah, emas dan sebagainya. Persoalannya sebagai pelabur runcit, sudahkah kita memiliki ilmu dan kemahiran untuk memilih instrument yang sesuai dan menepati syariah?

Dalam usaha mencari dan mengumpulkan harta perlulah ianya dilakukan dalam kontek ibadah kepada Allah SWT dan bebas dari sumber yang haram seperti riba. Allah SWT berfirman:

”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan kerana gila., yang demikian itu kerana mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…..” – Al-Baqarah 2:275

 

”Wahai orang-orang yang beriman. Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkan perang dari Allah dan Rasul. Tapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) tidak dizalimi (dirugikan)”. – Al-Baqarah 2:278-279

Perancangan Harta dan Warisan

Kematian itu satu kepastian. Kebanyakkan orang menyangkakan hartanya akan diagih secara terus kepada yang tersayang apabila mereka tiada lagi. Malangnya itu tidak benar. Proses pentadbiran harta pusaka perlulah mengikut langkah-langkah berikut:

 • Menyelesaikan perbelanjaan pengkebumian
 • Menyelesaikan hutang-hutang (dunia dan akhirat)
 • Melaksanakan wasiat
 • Menyelesaikan tuntutan harta sepencarian
 • Membahagikan harta yang tinggal mengikut Sistem Faraid
 1. Siapakah yang akan menguruskan bagi pihak anda?
 2. Adalah lebih efektif dan efisien perancangan harta dan warisan dilakukan semasa anda masih hidup dan melantik pentadbir harta pusaka sekarang!
 3. Persoalannya siapa yang harus anda lantik sebagai pentadbir pusaka?
 4. Sudahkah anda menulis wasiat?
 5. Apakah instrumen lain yang boleh digunakan bagi merancang harta anda sekarang?

Nasihat Nabi kepada Saad bin Abi Waqas;

“Adalah lebih baik kamu meninggalkan waris kamu kaya daripada meninggalkan mereka miskin meminta-minta” (Riwayat Bukhari)

Jangan sampai harta anda tinggalkan tidak dapat dimanfaatkan oleh waris. Sekiranya suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, ibu, ayah, seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Berapakah bahagian masing-masing mengikut hukum faraid?

Perancangan Zakat

“Ambillah sedekah (zakat) dari sebahagian dari harta benda mereka untuk membersih (batin dari sifat kikir) dan mensucikan mereka (dari perasaan sombong) dan doalah untuk mereka sesungguhnya doa hari itu memberikan ketenteraman untuk mereka dan Allah Maha Mendengar Lagi Mengetahui”  Surah At Taubah 9:103

Kenapa perlu tunaikan zakat?

 1. Harta adalah milik mutlak Allah dan bukan kepada individu.
 2. Harta adalah amanah dari Allah, maka kita bertanggungjawab di atas nya.
 3. Allah mewajibkan kita membayar zakat dengan hanya 2.5% dari harta tersebut.
 4. Ia adalah hak orang yang telah di tentukan oleh Allah

Jenis-jenis zakat:

 • Zakat emas dan perak
 • Zakat Wang Simpanan
 • Zakat Pendapatan
 • Zakat Perniagaan
 • Zakat Saham
 • Zakat KWSP
 • Zakat Padi
 • Zakat Ternakan
 • Zakat Ma’adin / Kunuz dan Rikaz

Sudahkah anda menunaikan kewajiban berzakat?

Perancangan Sedekah

Bila meninggal seorang anak adam itu, maka terputuslah segala-galanya kecuali tiga perkara:

 1. Doa anak yang soleh
 2. Amal jariah
 3. Ilmu yang boleh dimanfaatkan orang lain

Sudahkah kita membuat perancangan dan menyediakan bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti? Firman Allah SWT:

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.”  – Al-Hadid:18

 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”  – Al-Baqarah: 261

Persoalannya adakah kita yakin dengan pulangan yang dijanjikan Allah SWT (sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar). Adakah kita bersedekah secara terancang atau bila hanya terlintas atau tergerak hati sahaja?

Kami sebagai Perunding Kewangan Syariah insyaAllah akan membantu anda dalam ke semua aspek tersebut.

Top